Home
  • Home
  • 8 mio. kroner til cyklister i Ringkøbing-Skjern Kommune
dummy

8 mio. kroner til cyklister i Ringkøbing-Skjern Kommune

20 juni 2013 Musiknyt


Landsdelen sætter sig på godt en fjerdedel af Folketingets cykelmidler i 2013

 Folketinget har i dag uddelt 161,8 mio. kr. til cykelprojekter og hele 25 % eller 38 mio. kr. af pengene er røget til Midt- og Vestjylland. Den radikale transportordfører, Andreas Steenberg, har kæmpet for projekterne, og han roser landsdelens kommuner for at sætte fokus på cyklisme og cykelturisme. Herning, Silkeborg, Viborg, Lemvig, Struer, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner har alle fået penge i årets pulje.

 ’Cyklisme er sundt så derfor vil vi gerne fremme den transportform. Projekterne gør det også mere sikkert for skolebørn at cykle til skole. Og endelig ved vi at cykelturisme indeholder et stort potentiale, ‘ siger Andreas Steenberg (R).

 ’Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få så mange penge. Det viser, at kommunerne i landsdelen har mange cykelvisioner. Det er godt gået, ‘ siger Andreas Steenberg (R).

 Nedenfor er projekterne:

For alle projekter på nær den nye cykelsti i Struer, så er det et tilskud på 40% – den samlede investering er væsentlig højere.

 Projekt

Mio.kr.

Herning Kommune: Herning Cykler – fase 3

Projektet bygger videre på ’Herning Cykler’ fase 1 og 2 og har fortsat korte ture som primært fokusområde. Målgruppen er fortsat pendlere til skoler og uddannelse samt fritidsmotionisterne. Projekterne rummer kampagneelementer og konkrete anlægsprojekter såsom:

Supercykelrute fra Tjørring • Cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser • Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre mod Herning C • 2-1 vej på Velhustedvej • Cykelsti mellem Skibbild og det nye hospital i Gødstrup • Kampagner bredt ud i lokalsamfundene • Initiativer for 50+ • Kampagne for indvandrerkvinder • Lokalkampagne i forbindelse med ”Vi cykler til arbejde” og ”Alle Børn Cykler” • Synlighed/kampagner • Aulum som cykellaboratorium • Koncept for Bike-Park-Ride

4,0

Lemvig Kommune: Cykelrute mellem Høgevej og Christinelystskolen

 

Projektet er en kombination af en ny dobbeltrettet sti, farvede kantbaner og ruter ad cykelegnede lokalveje. Projektet forbinder Lemvigs vestlige bydel med banegården og Christinelystskolen i Lemvig. Heldumvej er den vestlige indfaldsvej til Lemvig By, og er derfor relativt befærdet af både personbiltrafik og lastbiltrafik. Vejen er desuden skolevej for elever, der kommer fra det vestlige opland og den nordvestlige del af byen. Hovedformålet med projektet er at sikre denne skolevej for elever, der cykler til skole.

 

0,3

Ringkøbing-Skjern Kommune: Rundt om Ringkøbing Fjord fase 2 – cykelturisme i verdensklasse

 

Projektets formål er at etablere højklasset cykelinfrastruktur rundt om fjorden gennem stier, information, skilte og servicetilbud samt at øge den rekreative cykling og cykelturismen ved at skabe oplevelser. Projektet skal bringe turister og borgere tættere på naturen og naturen tættere på cyklisterne. Projektet henvender sig desuden til de skoleelever, der cykler til Stauning Skole og Velling Friskole. Projektet omfatter 7,3 km cykelsti mod vest, 9 km cykelsti mod øst, nye cykelløkker mellem hav og fjord, skilte med QR-koder og podcasts til selvguidede ture, cykelpakker i verdensklasse, forankring og synlighed.

 

7,9

Silkeborg Kommune: Storskalaforsøg med etablering af 2 minus 1 veje på 19,6 km vej i åbent land

 

Etablering af ’2 minus 1’ veje på seks udvalgte strækninger skal forbedre forholdene for potentielle cyklister til overbygningsskoler, fritidsaktiviteter og arbejde/ungdomsuddannelser. Storskalatesten med denne vejtype skal medvirke til viden om fordele og ulemper – og ikke mindst hvilke kampagnetiltag der virker for, at trafikanterne forstår afmærkningen – så afstribningen reelt skaber mere plads, tryghed og sikkerhed til cyklister og andre lette trafikanter. Kampagner gennemføres, da vejtypen er ukendt for trafikanterne.

 

0,9

Silkeborg Kommune: Cykelstier på Balle Kirkevej

 

Projektets hovedformål er at etablere en sikker cykelforbindelse på Balle Kirkevej, der kan sikre, at skolebørn og beboere i Balle kan færdes sikkert langs med Balle Kirkevej.

Balle Kirkevej er den primære færdselsåre gennem Balle by, og forbi Balle Torv samt Balleskolen. Cykelstier på Balle Kirkevej har været et ønske i Silkeborg Kommune i mange år, og cykelstierne har af flere omgange været budgetsat – men er blevet udskudt I alt søges tilskud til 1,8 km fælles cykelsti og fortov i hver side.

 

3,2

Skive Kommune: Cykelsti langs Viborgvej mellem Dommerby og Skive

 

Der ønskes enkeltrettede cykelstier langs med Viborgvej mellem Dommerby og Ny Viborgvej. Strækningen er ca. 1 km. Ca. 1,5 km øst for Skive ligger tre byer: Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby, der i dag udgør et samlet byområde med et indbyggertal på ca. 3900 indbyggere. Der er gennem de seneste år sket en kraftig udbygning af byområdet med flere byggemodninger. Byerne Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby er internt forbundet med gode cykelstiforbindelser. Området ligger i tæt afstand til Skive by.

 

1,2

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter: Cykelturisme i området Fur – Glyngøre – Mors

Projektets formål er at øge passagerantallet på Limfjordsbussen, cykelfærgen som sejler i juli og august mellem Glyngøre, Fur og Mors. Der ønskes forbedret cykelparkering ved et af færgelejerne samt bedre skiltning til færgelejerne. Der har i de seneste år været særligt fokus på de rekreative ruter og faciliteter i både Skive og Morsø kommuner, hvilket har ført til, at der i dag er mange muligheder for at opleve naturen på land.

0,1

Struer Kommune: Humlum – Oddesund Syd

Trafiksikkerheden for cyklisterne mellem Humlum og Oddesund Syd forbedres ved etablering af en dobbeltrettet sti. Stien anlægges med en bredde på 3 meter på den vestlige side af Oddesundvej. Strækningen langs sommerhusområdet anlægges som en fællesvej med en bredde på 4 meter på den eksisterende grusvej. Strækningen omfatter desuden en stibro over eksisterende jernbane. Ved krydset Østerbrogade/Oddesundvej og ved Oddesundbroen tilsluttes stien de eksisterende dobbeltrettede stiforløb.

18,0

Viborg Kommune: Den Midtjyske Cykelstjerne 3 – Skolesti mellem Vroue og Vestfjendsskolen i Vridsted

 

Cykelstien mellem Vroue og Vestfjendsskolen i Vridsted giver cykelmulighed langs landevej uden cykelfaciliteter i dag. Skole, fritidsaktiviteter og arbejdspladser er fortrinsvist beliggende i Vridsted. Der ønskes anlagt en fælles cykel- og gangsti på ca. 1,6 km.

 

0,9

Viborg Kommune: Den Midtjyske Cykelstjerne 3 – Skolesti mellem Vorning og Hammershøj Skole

 

Skolestien mellem Vorning og Hammershøj Skole giver tryg cykelmulighed langs landevej, der i dag er uden cykelfaciliteter. Skole, fritidsaktiviteter og arbejdspladser er fortrinsvist beliggende i Hammershøj. Der ønskes anlagt en fælles cykel- og gangsti på ca. 2,2 km.

 

1,2