Home
  • Home
  • 95 mio. til den midtjyske vækst
dummy

95 mio. til den midtjyske vækst

27 november 2014 Musiknyt


region_midt_logo

Vækstforum Midtjylland er klar til at satse 95 mio. kroner på at fremme væksten i de midtjyske virksomheder i 2015. Dertil kommer 46 mio. kroner fra EU’s strukturfonde. Der er fokus på innovation, bæredygtighed og viden.

På sit møde onsdag gav Regionsrådet for Region Midtjylland grønt lys for de første ni initiativer, der i det kommende år skal fremme væksten og øge konkurrenceevnen i de midtjyske virksomheder.

Dermed er 141 mio. kroner fra henholdsvis Region Midtjylland og EU’s strukturfonde på vej ud til virksomheder, der har ambitioner om at udvikle sig på forskellige måder.

Hurtigt fra start
Således bliver der en vifte af tilbud, der retter sig mod forskellige grupper – små og mellemstore virksomheder, fødevareerhvervet, produktionsvirksomheder, iværksættere samt virksomheder, der søger samarbejde med videninstitutioner eller har planer om internationalisering og eksport.

– Med disse ni initiativer kan vi komme hurtigt fra start med næste års aktiviteter, og det er en fordel for både operatørerne, rådgiverne og virksomhederne, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland.

To strategier bliver til een
Sideløbende med at Vækstforums etårige handlingsplan for 2015 således føres ud i livet, arbejder regionen på en ny regional vækst- og udviklingsstrategi, der skal ligge klar i sensommeren og træde i kraft i 2016.

Den er en fusion af den hidtidige regionale udviklingsplan, som Regionsrådet hidtil har stået for, samt den regionale erhvervsudviklingsstrategi, som har ligget i Vækstforum-regi.

Den nye strategi beskriver udfordringer, sætter mål og opstiller regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Der er lagt op til at styrke den tværgående sammenhæng, f.eks. mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, infrastruktur, klima og miljø samt byer og yderområder.

Debatter
I de forløbne måneder har regionen således været vært ved en stribe debatarrangementer, hvor deltagerne er blevet bedt om at bidrage til den nye strategi.

Det gælder Uddannelsesdebatten, Velfærdsdebatten, Konkurrenceevnedebatten og Bioøkonomi-debatten, som er afviklet, mens Klimatilpasnings-debatten afvikles den 24. november, Energidebatten den 28. november og Urbaniseringsdebatten den 12. december.

Se mere om vækst-og udviklingsstrategien på www.revus.rm.dk