Home
  • Home
  • #AlGore og Blix trak 700 tilskuere
dummy

#AlGore og Blix trak 700 tilskuere

28 oktober 2014 Musiknyt


Verden er udfordret. Ingen tvivl om det. Men løsningerne er også derude, de kræver dog dedikation og at nogen tør gå foran.
Mere end 700 – heraf halvdelen gratister – var mandag aften inde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter for at høre tidligere vicepræsident for USA, Al Gore, og tidligere leder for FN’s våbeninspektører, Hans Blix, analysere den globale verdenssituation og bringe den helt ned på lokalt niveau. 

De to politiske bannerførere bandt på hver deres måde de globale tendenser sammen. Hans Blix med et sikkerhedspolitisk udgangspunkt og Al Gore med blik på de tendenser, der kommer til at forandre den verden, vi har i dag. Fælles for dem begge var et fokus på energi og behovet for en stillingtagen.

 

Tilfreds borgmester

– Det er dejligt, når man dagen efter kan se tilbage på et velafviklet arrangement, der satte verden i relief. Hans Blix viste på en flot og nøgtern måde de udfordringer verdenssamfundet pt. står overfor at skulle løse. Der blev ikke lagt fingre imellem, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen.

I Hans Blix’ opremsning og skarpe analyse af verdens brændpunkter undlod han dog behændigt og yderst bemærkelsesværdigt helt at undlade at komme ind på konflikten i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina. Et område der har været i konflikt i tusinder af år.

Hans Blix blev fulgt op af Al Gores foredrag, hvor fokus var på de seks vigtigste drivkræfter, der kommer til at forandre vores verden.

 

– Han lagde særlig vægt på klimaforandringerne, det ekstreme vejr og ødelæggelserne, der følger, som en af de drivkræfter, vi kommer til at tage stilling til, og som vil betyde en omstilling af vores fremtidige ageren i forhold til klodens ressourcer – og det var måske et af aftenens vigtigste budskaber, siger Iver Enevoldsen.

 

Energi2020 foregangs-projekt

Borgmesteren er særlig begejstret for det fokus på energi, som begge foredragsholdere berørte, men som særligt Al Gore hæftede sig ved, som et af de vigtigste temaer for at imødegå den globale opvarmning.

 

– Vi har siden 2007 arbejdet målrettet med vores vision Energi2020, hvor målet er, at vi i år 2020 producerer lige så meget vedvarende energi, som alle vores borgere og virksomheder bruger. Det er en ambitiøs målsætning. Derfor er det godt i den grad at blive bekræftet i, at vi er på rette vej, og det er den rigtige indsats, vi investerer i, siger Iver Enevoldsen.

 

Al Gore sluttede da også foredraget af med at fremhæve Danmark generelt som et foregangsland i verden, og Ringkøbing-Skjern Kommune med sin vision om Energi2020, som et af de områder, der arbejder mest seriøst med den måske vigtigste globale udfordring.