Home
  • Home
  • Billigere varme til Ørnhøj og Troldhede
dummy

Billigere varme til Ørnhøj og Troldhede

27 november 2014 Musiknyt


Regeringen foreslog tirsdag at give yderligere 50 såkaldte barmarksværker frit brændselsvalg. Onsdag morgen faldt en aftale på plads mellem alle partier på nær Liberal Alliance. Det har tidligere medført lavere varmeregninger i yderområderne. I det midt- og vestjyske drejer det sig om 7 værker, som har meget høje varmepriser, fordi de i dag er tvunget til at fyre med naturgas, som pålægges store afgifter. Andreas Steenberg, Radikale Venstres energiordfører valgt i Vestjylland, har arbejdet for den omlægning sammen med bl.a. Foreningen af Danske Kraftvarmeværker i nogle måneder og er glad for beslutningen.

’I dag betaler nogle danskere bosiddende på landet ekstra for deres varme helt uden grund. Vi har landsbyer som betaler 5-10.000 kroner mere end nabolandsbyen. Det forhindrer bosætning og er på ingen måde rimeligt, ‘ siger Andreas Steenberg, valgt i Vestjylland.

I Midt- og Vestjylland drejer det sig om følgende værker:

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk,  Fur Kraftvarmeværk, Klitmøller Kraftvarmeværk, Glyngøre Fjernvarmeværk, Morsø Varme – Dueholm Varmecentral,  Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk,  Nr. Nissum Kraftvarme,  Vorupør Kraftvarmeværk,  Kølvrå Fjernvarmecentral,  Troldhede Kraftvarmeværk, Stoholm Fjernvarmeværk