Home
  • Home
  • Borgermøde i Videbæk
dummy

Borgermøde i Videbæk

8 februar 2015 Musiknyt


Borgermøde i Videbæk den 23 februar 2015
Der er sket en hel del i Videbæk siden der i efteråret 2013 blev afholdt borgermøde på Westergaards Hotel. 
Hovedtemaet var dengang at fremme udviklingen så Videbæk By bliver en endnu mere attraktiv bosætnings by.
Men der vil i den kommende tid komme til at ske meget mere i byen.
Derfor håber arrangørerne af det kommende borgermøde i  byen, Videbæk Handel og Erhverv og Videbæk Borgerforening at rigtig mange af byens borgere og foreninger vil tage imod invitationen og deltage i borgermødet på Westergaards Hotel den 23 februar 2015.
Intet kommer af sig selv
Alt sker selvfølgelig ikke på en gang, men vi er godt fremme med flere planer og projekter. Men vi må indse at der er ikke meget der kommer helt af sig selv, vi må gøre noget selv, og står vi sammen i Videbæk, så er jeg sikker på vi får et godt resultat ud af vores anstrengelser siger Jan Holm Rasmussen fra Videbæk Borgerforening.
Ved borgermødet i 2013 kom der så mange forslag fra deltagerne, at der skulle ske en grundig udvælgelse at de forslag der i første omgang skulle arbejdes videre med.
Der blev efterfølgende nedsat tre overordnerede arbejdsgrupper.
Arrangørerne kan allerede nu løfte lidt af sløret for hvad der vil blive temaer på borgermødet.
Arbejdsgrupperne har blandt andet fokus på, hvad der skal satses på inden for Kultur og Fritid, Børn og Unge og Byudvikling.
Det var oprindelig planen at der skulle have været afholdt borgermøde i oktober 2014, men her havde vi næsten et luksusproblem. Vi kunne simpelthen ikke nå at komme rundt i alle krogene, vi ville gerne være mere velforberedte, så det er grunden til at der blev en udsættelse fortæller Jan Holm Rasmussen.
Det er måske dig vi mangler
Men vi stopper ikke her, vi håber at mange flere vil gøre en frivillig indsats, både i de eksisterende, men også i kommende arbejdsgrupper.
Vi håber du kommer til borgermødet,
for måske har du den gode ide der kan være med til for alvor at sætte Videbæk på landkortet lyder appellen fra Jan Holm Rasmussen.
Han fortæller at der på borgermødet vil være et lille showroom, hvor der vil være mulighed for at få yderligere information om nuværende, og forhåbentlig kommende projekter.
De mest synlige tiltag der er sket siden borgermødet i 2013 er at der er blevet oprettet en hjemmeside for Videbæk by. Derudover er der blevet oprettet en ny forening ” Videbæks Venner ”, den nye forenings første store satsning er at genindføre en årlig tilbagevendende Byfest i Videbæk. Det er allerede bestemt at uge 34 i årene fremover er ugen hvor Videbæk fester.

Møllepengene er til gavn og glæde
Der vil på borgermødet også blive orienteret om de lokale projekter der er godkendt i forbindelse med tildeling af ”Møllepenge ” .