Home
  • Home
  • Energi 2020 trækker forskere vestpå
dummy

Energi 2020 trækker forskere vestpå

11 december 2014 Musiknyt


unnamed (1)

Der hænger et ganske særligt landkort på Energisekretariatets kontor på rådhuset i Ringkøbing. Det ligner et almindeligt kort, men veje, byer og vandløb har fået selskab af vindmølleparker, solenergi-anlæg og biogasanlæg, der er strøet på med løs hånd.

Der hænger et ganske særligt landkort på Energisekretariatets kontor på rådhuset i Ringkøbing. Det ligner et almindeligt kort, men veje, byer og vandløb har fået selskab af vindmølleparker, solenergi-anlæg og biogasanlæg, der er strøet på med løs hånd.

Henning Donslund, der leder Energisekretariatet, peger på alle de små ikoner for biogasanlæg:

– Ja, sådan ser virkeligheden ikke ud i dag, og sådan kommer den ikke præcist til at se ud. Men kortet skal heller ikke vise virkeligheden. Vi bruger det til at visualisere energiforsyningsstrukturen, og til at forestille os, hvordan vi når målet om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, siger han.

Se mere om Energi2020

Kortmagi i Aalborg
Nu har visionskortet også givet gevinst i form af to gæste-ph.d.er med den nyeste viden og avancerede redskaber på Energisekretariatets kontor.

– Jeg tog i sin tid kortet med til Aalborg Universitet og fortalte om vores Energi2020 vision. Jeg fortalte om vores potentialer og udfordringer, og de lyttede meget interesseret.

– Da et stort forskningscenter om fjerde-generations fjernvarme, 4DH, så blev oprettet, kunne vi via Vidensudvalget se et match mellem Energi2020 og to ph.d-forskere. Det er rigtig godt, at de to forskere tilbringer mange uger her i Ringkøbing-Skjern i samarbejde med os, for nu får vi endnu mere viden og kvalificerede data at træffe vores fremtidige valg ud fra, siger Henning Donslund.

Energiatlas og fremtidens fjernvarme
De to ph.d.er, Peter Sorknæs og Stefan Petrović, arbejder begge med forskningsprojekter, der skaber et detaljeret datagrundlag til kommunen. Henholdsvis i form af at finde frem til de bedste og billigste løsninger for fjernvarmeværker og i form af et energiatlas, der skal give overblik over det samlede energisystem.

– Jeg synes, at Energi2020 er en god, ambitiøs målsætning, som kan give lokal værdi og ejerskab til omstillingen af energisystemet. I forhold til min forskning er åbenhed om data og villighed til at samarbejde vigtigt, og det møder jeg hos kommunen og de lokale energiaktører, siger ph.d.-studerende Peter Sorknæs og fortsætter:

– Jeg får også indsigt i de konkrete problemstillinger, der opstår lokalt i en omstilling til vedvarende energi. Kommunen får input til, hvordan varmeforsyningen kan rettes mod 100 procent vedvarende energi på en måde, der spiller sammen med det samlede energisystem.

Stefan Petrović supplerer:
– Energi2020-målene er mere end interessante. Snart vil hele verden sigte efter de samme mål. Vedvarende energi og effektivitet i energisektoren er en verdensomspændende trend.

Skal gøre en forskel lokalt og globalt
Ph.d.ernes resultater skal ikke kun bruges lokalt:

– Vi viser, hvordan det kan lade sig gøre at øge graden af selvforsyning med vedvarende energi. Det gavner selvfølgelig borgere og naturen her i kommunen. Men globalt set har det CO2-mæssigt næsten ingen betydning – med mindre vi skaber løsninger, der kan inspirere og eksporteres. En eksport, der også skaber grøn vækst i kommunen, siger Henning Donslund.

Derfor er en af målsætningerne for fremtiden også at fortsætte med at stille data til rådighed for forskere og andre samarbejdspartnere:

– Vi ser os selv som et grønt vækstlaboratorie, der kan prøve nye ting af, skabe værdi og kopiere det til andre steder. Og der har vi både brug for magiske kort og benhård forskning, siger lederen af Energisekretariatet.