Home
  • Home
  • Frivillighedscenter fejrer 20 år

Frivillighedscenter fejrer 20 år

17 februar 2015 Musiknyt


I 2015 er det 20 år siden syv frivilligcentrer blev bevilliget midler til opstart. Det var daværende socialminister, Karen Jespersen, der stod som fødselshjælper for det, der dengang var et helt nyt tiltag. Et tiltag, som siden har vist sig levedygtigt og omstillingsparat.

1995 var derfor året, hvor der blev oprettet et frivilligcenter her i Kommunen. Ja faktisk to frivilligcentrer, idet såvel daværende Ringkøbing, som daværende Egvad Kommune på hver deres ordninger og organisationsformer, åbnede hver deres Frivilligcenter. Med den nye kommune i 2007, blev de slået sammen til ét og udvidet med en afdeling i Videbæk og et lille kontor i Hvide sande.

Igennem 20 år har man været med til at gøre en solid social indsats for foreninger og udsatte grupper. Af eksempler kan nævnes: Oprettelse af Børns Voksenvenner, datastue for folk uden it-kendskab, lydavis for blinde og svagtseende, flygtningearbejde, netværkscaféen Den Gode Café, lektiehjælp, julehjælp til betrængte, handymandskorps og netværksskabelse, uddannelse og synlighed for de frivillige foreninger bl.a. gennem markedsdage for de frivillige foreninger.

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har i dag 200 medlemsforeninger. Hver år laver man ca. 20 kurser og netværksmøder, skaber synlighed om det frivillige arbejde på hjemmesider, sociale medier og gennem pressearbejde og begivenheder, vi udlåner vores lokaler 1500 gange, man rådgiver og sparrer med 50 foreninger og formidler mange frivillige job. Desuden samarbejder man med kommune og andre aktører om at skabe nye spændende muligheder for borgerne i lokalområdet.

Frivilligcentrets opstart i Ringkøbing-Skjern Kommune markerer et lille hjørne af moderne socialhistorie, eftersom Det lokale frivilligcenter udgør en brik i en national udvikling.

Man vil derfor indbyde alle til en reception 10. april. Her vil der være mulighed for at mødes om sagen – det frivillige arbejde – og glæden og givtigheden ved at gøre noget for og med andre – uden at kræve andet for det end at få lov til at være en del af de mange, der løfter.