Home
  • Home
  • Halvårsrapport fra Faster Andelskasse
dummy

Halvårsrapport fra Faster Andelskasse

21 august 2013 Musiknyt


Med en solvens på 23,80 % er Faster Andelskasse fortsat meget solid, hvilket banken ser som tilfredsstillende set i forhold til de økonomiske udfordringer både nationalt og internationalt.
Positivt er det også, at solvensbehovet er opgjort til 13,7 %. Faktisk er der tale om en overdækning på 73 %, og det endda efter den nye opgørelsesmetode 8+ model.
Indlånsoverskuddet i Faster Andelskasse er desuden fortsat stort.
Ligeledes overholder Faster Andelskasse klart de 5 grænseværdier, som Finanstilsynet har taget udgangspunkt i siden ultimo 2012.
Basisindtjeningen er faldet lidt i forhold til 30. juni 2012, men den er fortsat positiv, og banken forventer at det alene skyldes en periodisering i IT udgifterne. Der er plads til forbedringer, og der forsættes med positive tiltag for at forbedre basisdriften.
 
Udlånet steg i 1. halvår 2013 med 6,5 % og indlånet steg med 0,5 %.
Faster Andelskasse ser fortsat udfordringer i forhold til nogle kunders økonomiske situation. På trods af dette har man kunnet tilbageføre lidt nedskrivninger, men med de fortsat usikre konjekturer kan dette betyde stigninger i nedskrivningerne i 2. halvår 2013.
Direktør Jan Kirkensgaard udtaler i forbindelse med halvårsregnskabet: ”Samlet set betyder et positivt resultat på 255 t.kr. for 1. halvår 2013 mod et positivt resultat på 756 t.kr. i 1. halvår 2012, at vores tal kunne se lidt dårligere ud, men der er en klar stigning i netto rente- og gebyrindtægterne, som forbedrer vores basisindtjening. Vores omkostninger forventes at være faldende i 2. halvår, således resultat for 2013 kan blive lidt bedre end budgetteret. Dermed fastholder vi, efter to svære år i 2010 og 2011, vores positive fremgang i forhold til basisdriften.”
”Vi kan dog se tilbage på et udfordrende første halvår 2013 fortsat præget af betydelig finansiel uro og økonomiske udfordringer. Vores resultat er påvirket af disse faktorer, men vi er tilfredse med den klare trend for vores indtjening og den positive udvikling i udlånet, selvom vi skal arbejde videre på at forbedre vores resultat.”
”Dermed er det fortsat vores fokusområde i lokalområdet at synliggøre, at man kan få gode priser både på ind- og udlån i Faster Andelskasse – ikke mindst at de ved at vælge os, vælger et meget solidt, lokalt pengeinstitut med gennemskuelighed i forhold til priser, gebyr, medarbejders og ledelsens aflønningsforhold, samarbejdspartnere og ingen unødig salgstvang for medarbejderne.”
Regnskabet kan ses ved at klikke her.