Home
  • Home
  • Idræts og Kulturakademiet i Skjern bliver lokal forankret
dummy

Idræts og Kulturakademiet i Skjern bliver lokal forankret

19 december 2014 Musiknyt


unnamed(4)

Ringkøbing-Skjern Kommune og IKA Kolding er på et møde torsdag den 18. december blevet enige om at opsige samarbejdsaftalen om Idræts- og Kulturakademiet i Skjern

– Det var et konstruktivt møde, hvor begge parter gik fra mødet med en følelse af, at det var den rigtige beslutning, både for parterne selv, men i særdeleshed for Idræts- og Kulturakademiet, siger formand for Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalg, Kristian Ahle.

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden august 2013 samarbejdet med IKA Kolding om opstart og drift af et Idræts- og Kulturakademi i Skjern. Der er tale om en 3-årig aftale, hvor direktør Flemming Pedersen, IKA Kolding, har stået i spidsen for projektet. Siden 2013 er der opbygget et helt nyt kollegie i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hvor balletdansere og håndboldspillere trives side om side.

– Det sidste halvandet år har været både spændende og travlt, og jeg vil gerne kvittere for det store arbejde, der er blevet lagt i projektet, og som har skabt et akademi og et miljø på et højt niveau. Der har dog fra begyndelsen været en uenighed om ambitionsniveauet for de elever, der kunne blive optaget på akademiet, og det er den uenighed, der har ført til, at samarbejdsaftalen nu opsiges, siger Kristian Ahle.

Samarbejdsaftalen er opsagt pr 31. januar 2015. Ringkøbing-Skjern Kommune vil nu formulere en ny strategi, hvor adgangskriteriet bliver justeret, så flere af områdets talenter, kan få glæde af akademiet. Der lægges samtidig op til at markedsføre flere strenge end håndbold og ballet.

– Flemming Pedersen har sammen med IKA Koldings bestyrelsesformand, Jesper Kjølhede, været garant for et flot set up. Engagementet omkring de unge talenter har givet et sportsligt meget højt niveau. Nu tager vi udgangspunkt i det, der allerede er bygget op, og ser på, hvordan vi kan udvikle det endnu videre, så det giver vores unge talenter det bedst mulige udgangspunkt, siger Kristian Ahle.

Der bliver primo januar udarbejdet et navn og en ny strategi for akademiet. Skiftet i strategi får ingen betydning for dagligdagen for de unge mennesker, der pt. er tilknyttet akademiet, ligesom der vil ikke ske ændringer i forhold til medarbejderstaben.