Home
  • Home
  • Klar besked til turister om lægehjælp i sommerlandet
dummy

Klar besked til turister om lægehjælp i sommerlandet

3 juli 2013 Musiknyt


Sommerferien er højsæson for udenlandske turisters ophold i midtjyske sommerhuse, campingpladser og hoteller. Derfor udsender Region Midtjylland nu en ny pjece om det akutte beredskab på dansk, engelsk og tysk.

 Danske og udenlandske turister skal have hjælp i sommerlandet, hvis de bliver akut syge eller der sker et uheld eller en ulykke. Men det er vigtigt, at de får den rigtige hjælp første gang.

 Derfor udsender Region Midtjylland nu en pjece for at sikre et godt forløb for turister, der får brug for 1-1-2. Proceduren for at få hjælp er forskellig i de enkelte lande, og hensigten med pjecen er at undgå misforståelser, når der ringes 1-1-2.

 – Vi har i Danmark et toleddet system, og enkelte borgere og turister, der ringer pga. sygdom eller tilskadekomst bliver overraskede, når de først skal tale med politiet og herefter en sundhedsfaglig visitator, der skal sikre, at de får den rette hjælp i situationen, forklarer Else Ammitzbøll, som er præhospital chef i Præhospitalet i Region Midtjylland. Vi ønsker at forberede turisterne så godt som muligt, så samtalen med den sundhedsfaglige visitator giver det bedste grundlag for at sikre patienten den bedste hjælp.

 Pjecen bliver husstandsomdelt til sommerhusområder i hele regionen og sendt til hoteller, campingpladser og turistbureauer i uge 27 og 28.

 Fakta

 Den nye pjece beskriver på dansk, engelsk og tysk hvordan man skal forholde sig ved såvel livstruende som ikke livstruende situationer.

  • Når du ringer 112, får du fat i politiets alarmcentral. Hvis dit opkald drejer sig om sygdom eller ulykke, stilles du straks om til en sundhedsfaglig visitator hos Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral (Akut Medicinsk Koordinerings Vagtcentral).
  • Den sundhedsfaglige medarbejder spørger ud fra faglige retningslinjer, hvad det drejer sig om, og hvad der er sket. Måske har du allerede fortalt det til politiet, men medarbejderen på AMK-Vagtcentralen har brug for at høre det direkte fra dig, for bedst at kunne tage stilling til, hvilken hjælp du har brug for og/eller give dig sundhedsfaglig vejledning over telefonen.
  • Imens du taler med den sundhedsfaglige visitator på AMK-Vagtcentralen, sendes der hjælp, hvis det er nødvendigt.
  • Hvis du ringer 112 i tilfælde af f.eks. hjertestop, så får du grundig instruktion i førstehjælp. Det allervigtigste ved hjertestop er, at der gives førstehjælp på stedet. Din indsats kan være af afgørende betydning.
  • Hvis man ikke har brug for at ringe 112, skal man i stedet ringe til nærmeste praktiserende læge eller lægevagten
  • Læs mere på www.112.rm.dk og www.akut.rm.dk
  • Se film om Præhospitalet på: www.rm.dk/om+os/aktuelt/presserummet/akutfilm