Home
  • Home
  • Kortlægning af klimasikring efter skybrud
dummy

Kortlægning af klimasikring efter skybrud

18 december 2014 Musiknyt


skybrud1

Regnvandet væltede ned over Ringkøbing-Skjern Kommune fra en stålgrå himmel lørdag d. 6. september i så store mængder, at flere områder i og omkring Skjern og Videbæk blev oversvømmet og veje blev skyllet væk.

– Det var en voldsom oplevelse. Vandmængderne flød frit gennem områderne og skyllede sand og jord med sig i et omfang, der var ganske ødelæggende. Det tror jeg de mennesker, der fik deres kældre oversvømmet kan tale med om. Vi har ikke i nyere tid set så store og massive vandmasser og så vedvarende, at de vasker veje og broer bort, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Kamp, (V).

Ødelæggelserne var så omfattende, at kommunen nu har sat gang i en kortlægning, der skal udpege mulige løsninger i fremtiden. Det sker i et tæt samarbejde med Vestjysk Landboforening.

– Landboforeningen vil gerne med til at se på mulighederne for at finde lavtliggende områder ved vandløbene, hvor vand kan tilbageholdes, så det sænker risikoen for ødelæggelser i byerne. Det er meget glædeligt, at vi kan stå sammen med lokale kræfter om at finde fremtidens løsninger, siger Ole Kamp.

Flere undersøgelser i en
Kortlægningsarbejdet omfatter flere undersøgelser, der til sammen skal vise, hvor de største problemer er.

Allerede nu er det dog muligt at analysere sig frem til nogle af årsagerne til, hvorfor det netop var Skjern og Videbæk, det gik særligt ud over.

Selve skybruddet ramte særligt området mellem Videbæk og Skjern, så navnlig Skjern blev oversvømmet af vand, der løb hurtigt til fra de højere liggende områder nord for byen via Ganer Å, Kirkeåen og Stampebækken. Ved Skjern flader terrænet ud, og derfor opstod ophobningen af de store mængder vand.

I Videbæk var det især vandet fra de forholdsvist højtliggende områder nordvest for byen, der sammen med vandet fra hustage, indkørsler, veje m.m. forårsagede oversvømmelserne.

Da skybruddet ramte, faldt der visse steder mere end 100 millimeter regn inden for et døgn.

Derfor skal data-modeller bruges til at vise, hvor flaskehalsene i vandløbene og afløbssystemerne er. Et oversvømmelseskort over kloakerede områder er blevet udarbejdet af Ringkøbing-Skjern Forsyning og kommunen. Og Vestjysk Landboforening bidrager til kortlægningen med viden om, hvor der kan være problemer med oversvømmelser fra vandløbene.

Kortlægningen af klimasikringen er dog ikke færdig med det samme:

– Vi har entreret med en rådgiver, der på grund af de mange skybrud på det seneste, har så travlt, at de først kan gå i gang nu, selvom vi kontaktede dem umiddelbart efter skybruddet, fortæller Ivan Thesbjerg, der er fagleder i Land og Vand i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Inddrager lokalsamfundet
– Vi skal kigge på forslag til, hvad der kan gøres for at reducere skaderne fremover. Vi har selvfølgelig nogle idéer, men vi vil også gerne høre borgernes forslag. Derfor vil vi indkalde til borgermøde, når de første resultater af undersøgelserne foreligger i starten af det nye år. Interesserede borgere kan holde øje med kommunens hjemmeside, hvor borgermødet vil blive annonceret, fortæller Ivan Thesbjerg.

Af mulige løsninger ved tunge regnskyl i fremtiden nævner Ivan Thesbjerg muligheden for at tilbageholde vand i oplandet til byerne ved at oversvømme lavtliggende arealer langs vandløbene, at lede vandet uden om byerne, eller eventuelt at bygge diger langs vandløbene i byområderne, hvor der er problemer.