Home
  • Home
  • Ny administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank
dummy

Ny administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank

28 november 2014 Musiknyt


VestjyskBANK

Vestjysk Bank har ansat Jan Ulsø Madsen som ny administrerende bankdirektør pr. 1. februar 2015. Bankens direktion består herefter af Jan Ulsø Madsen og bankdirektør Michael N. Petersen.

Bankens direktion styrkes
Fra og med 1. februar 2015 er det Jan Ulsø Madsen, 54 år, som sammen med bankdirektør Michael N. Petersen skal lede Vestjysk Bank.

Jan Ulsø Madsen, der nu får sin daglige gang på Vestjysk Banks hovedkontor i Lemvig, har siden 2011 været landedirektør i BankNordik. Forud for dette job har Jan Ulsø Madsen gjort karriere i Danske Bank koncernen i en række ledende stillinger, bl.a. som regionsdirektør for Danske Banks Region Jylland Øst i Aarhus.

– Med Jan Ulsø Madsens store ledelseserfaring, kundeorientering og indsigt i kreditstyring styrker vi nu bankens direktion. Michael N. Petersen, der har været konstitueret som administrerende bankdirektør siden februar 2014, har på bedste vis formået at føre banken videre i en tid med både medgang og modgang – og fremgang. Men en bank af vores størrelse har brug for to mand m/k ved roret, og det får vi nu. Jeg er overbevist om, at Jan Ulsø Madsen og Michael N. Petersen med hver deres personlighed og kompetencer vil supplere hinanden godt på kommandobroen, og at samarbejdet mellem dem vil være til stor gavn for Vestjysk Bank, udtaler bestyrelsesformand Vagn Thorsager, Vestjysk Bank.

Ser muligheder frem for begrænsninger
Jan Ulsø Madsen er ikke fremmed over for udfordringer, men betegner sig selv som positiv af sind – en engageret mand, der ser muligheder frem for begrænsninger.

– Jeg er bevidst om bankens situation og tager den opgave, der ligger forude, alvorligt. Jeg glæder mig til at smøge ærmerne op, komme i arbejdstøjet og være med til at forme fremtiden for banken, der beror på en meget loyal kundebase og en stærk lokal forankring. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af banken, dens ledelse og medarbejdere, og ser frem til at blive en del af “flokken”, siger Jan Ulsø Madsen.

Jan Ulsø Madsen, der har vestjyske rødder, bor i Kolding med sin hustru.

– I første omgang flytter jeg til en lejlighed i lokalområdet, da opgaven i banken vurderes at komme til at tage de fleste af mine vågne timer. For mig er det vigtigt at være dér, hvor bankens kunder er, og at have mulighed for at lytte til jungletrommerne. Det giver stof til eftertanke og energi til at gøre tingene bedre. Min forhåbning er, at bl.a. min interesse for sport, ikke mindst håndbold og fodbold, kan fungere som en “døråbner” for mig. Jeg glæder mig meget til at møde bankens kunder og øvrige samarbejdspartnere i mange forskellige sammenhænge, slutter Jan Ulsø Madsen.