Home
  • Home
  • Ny rygepolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune
dummy

Ny rygepolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune

1 juli 2013 Musiknyt


Ledelsen og medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune har netop vedtaget en ny rygepolitik, der gælder for alle kommunens ansatte.

Fremover er det ikke tilladt at ryge på kommunens matrikler og i kommunens køretøjer. Politikken gælder også for brugen af e-cigaretter.

Det er kommunens samarbejdsudvalg HovedMED, der har vedtaget politikken. Selve emnet har været oppe flere gange og været sendt i høring.

– En rygepolitik er et ømtåleligt emne, og jeg er rigtigt glad for, at vi har nået en form, der er enighed om. Vi sender et signal om, at man som ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune i vidt omfang kan undgå røgfyldte miljøer, og i den sidste ende handler det om den enkelte medarbejders sundhed, siger næstformand i HovedMED og kredsformand for Fjordkredsen, Inger Hjort.

Rygepolitikken skal blandt andet sikre, at man som medarbejder ikke risikerer de gener og sundhedsfarer man i dag ved, der er ved passiv rygning.

– Det er en flot beslutning, som medarbejderne har truffet sammen med ledelsen. Kommunen er drivkraft i en del af den forebyggende indsats, der finder sted på sundhedsområdet. Det betyder også, at vi som kommune har et ansvar som rollemodel. Vi er dog klar over, at beslutningen for nogle medarbejdere bliver en udfordring, siger stabschef for Intern Udvikling og Personale, Karen Marie Kjær Johansen.

For de medarbejdere, der får det svært med de nye regler, står Sundhedscenter Vest klar med hjælp i form af et generelt tilbud om rygestop. Interesserede kan kontakte Sundhedscenter Vest for en orientering om mulighederne.

Læs hele rygepolitikken