Home
  • Home
  • Nyt beredskab skal forebygge overgreb mod børn og unge
dummy

Nyt beredskab skal forebygge overgreb mod børn og unge

5 februar 2015 Musiknyt


Overgreb mod børn og unge skal forebygges så effektivt som muligt. Derfor ruller Ringkøbing-Skjern Kommune nu et beredskab ud ved sager om – eller ved mistanke om – overgreb.

Beredskabet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Dagtilbud og Undervisning, Børn og Familie og Politiet.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Fagpersoner har et særligt ansvar for at beskytte børn og unge og bidrage til, at der reageres så tidligt som muligt, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

– Medarbejdere i kommunens institutioner og skoler er i høj grad opmærksomme på deres særlige ansvar i forhold til at spotte børn og unge, der er udsat for overgreb. Samtidig har flere medarbejdere efterlyst tydelige retningslinjer for, hvordan de skal handle i en given situation, fortæller udviklingskonsulent i Socialrådgivningen Margrethe Birkekær Christensen.

150 med til kickstart
Beredskabet kickstartes den 18. februar, når Børn og Familie sammen med Dagtilbud og Undervisning samler ca. 150 deltagere til et arrangement i Rofi-Centret. Et af punkterne på programmet er et oplæg fra Socialstyrelsen om hvordan, man gennemfører de svære samtaler med børn og unge.

Deltagerne er skoleledere, daginstitutionsledere, SFO-ledere, AKT-lærere (AKT står for adfærd, kontakt og trivsel), AKT-pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, familiebehandlere, politiet, privatpraktiserende læger og sagsbehandlere.

En udløber af Overgrebspakken
Beredskabet er en konsekvens af regeringens overgrebspakke fra oktober 2013, der kræver, at alle kommuner har et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Det ny beredskab skal formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskrive konkret, hvordan man som medarbejder eller leder skal handle ved bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

En del af beredskabet er at formidle kommunens organisering på området til medarbejderne, og at skabe grundlag for samarbejde om tidlig opsporing, forebyggelse og håndtering af sagerne.

Fakta
Studier af seksuelle overgreb mod børn i Norden viser, at omkring 17 procent af pigerne og omkring 6 procent af drengene har været udsat for overgreb. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig barndom fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2009 viser, at 11,3 procent af de unge 15- til 16-årige har været udsat for seksuelle oplevelser, som falder ind under dansk strafferet.

Beredskabet skal medvirke til at fagpersoner:
o Bliver endnu bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb.
o Arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndtering af sager.
o Bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.
o Får den tilstrækkelige viden til at reagere.