Home
  • Home
  • Positivt kvartalsregnskab hos Ringkøbing Landbobank

Positivt kvartalsregnskab hos Ringkøbing Landbobank

24 april 2013 Nyheder


Basisresultatet steg til 118 mio. kr. i 2013 svarende til en stigning på 2%. Resultatet før skat blev på 123 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 19% p.a., hvilket anses for tilfredsstillende…

Kvartalet i overskrifter:

  • Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen efter udbetalt udbytte med 19% p.a.
  • Fremgang i basisresultatet på 2% fra 116 mio. kroner til 118 mio. kroner
  • Omkostningsprocenten er opgjort til 30,9 – hvilket er landets laveste
  • Tilfredsstillende niveau for nedskrivninger på 21 mio. kroner – svarende til 0,6% p.a.
  • Solvensprocent på 20,6 – svarende til en dækning på 237%
  • Kernekapitalprocent på 19,5
  • Bankens markedsværdi er i 2013 steget til 4,3 mia. kroner
  • Meget tilfredsstillende tilgang af kunder i såvel afdelingsnettet som nichekoncepterne