Home
  • Home
  • Fremtidens vandforsyningsteknologier skal udvikles i Ringkøbing-Skjern

Fremtidens vandforsyningsteknologier skal udvikles i Ringkøbing-Skjern

17 september 2013 Nyheder


Ringkøbing-Skjern Forsyning er udpeget som part i et nationalt fyrtårnsprojekt, som skal udvikle og demonstrere fremtidens vandforsyningsteknologier. Det er Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-fonden, Vandsektorens Udviklingsfond, som støtter projektet med 13 mio. kr. De øvrige parter i projektet er landets største vandforsyninger, HOFOR, Vandcenter Syd og Århus Vand. Målsætningen er, at de fire vandselskaber skal sætte agendaen for den næste generation af vandforsyningsteknologier.
”Vi er stolte af at være udpeget som teknologisk fyrtårn og ser frem til samarbejdet med de andre vandselskaber. Vi har bevidst udnyttet vores behov for et nyt vandværk, til at introducere udviklingstanker, hvor vi kan spille med blandt de store forsyninger i Danmark,” udtaler adm. direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Finn Jessen.
Fyrtårnsprojektet består af otte delprojekter. Der er tale om en kombination af en række højteknologiske løsninger, der kan bruges af mellemstore og store forsyninger til at øge deres økonomiske effektivitet, samtidig med at miljø- og socioøkonomiske forhold inddrages i projektet.
”Med de her projekter kan vi gøre vores til, at vi får højere kvalitet i den danske vandforsyning, og samtidig højner effektiviteten i form af bedre overvågning af processerne,” udtaler bestyrelsesformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Elmo Flaskager.

Vi giver vandværket ører
Ringkøbing-Skjern Forsyning deltager i samarbejdet med virksomhedens fremtidige vandværk Aquatarium, som skal arbejde med to delprojekter. Det er en samlet projektsum på 5 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. kommer fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTUfonden.
Det ene projekt skal udvikle og introducere vibrations- og auditive sensorer i reguleringen af det moderne vandværk.
”Populært sagt vil vi udstyre vandværket med ører. Det sker i form af fintfølende sensorer der måler lyde og vibrationer. Sensorerne kan registrere fejl og udsving, som vil gøre os i stand til at optimere processer og forebygge fejl i en hidtil uset grad,” udtaler vandforsyningschef i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Søren Jakobsen.
Det andet projekt skal introducere ny sensorteknologi med online bakteriologisk overvågning, i form af mikrobakteriologiske sensorer, som med hurtige analysetider løfter fremtidens vandkvalitetsovervågning.
”Vi samarbejder med leverandører, som får mulighed for at afprøve den mest avancerede sensorteknologi. Vi kan med de mikrobakteriologiske sensorer sætte meget hurtigere ind hvis vandindholdet ikke overholder de fastsatte parametre. Vi ser os selv som en fødevareproducerende virksomhed, og forbrugerne skal have samme forventning til kvalitet, når de drikker et glas vand, som når de indtager andre fødevarer,” udtaler Søren Jakobsen.

Fremtidens vandværk
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S opfører i øjeblikket sit nye vandværk Aquatarium i en skov nær Ringkøbing i Vestjylland. Afstanden til marker og by samt gunstige geologiske forhold gør skoven til et ideelt sted for vandindvinding.
”Aquatarium, bliver det centrale vandværk i vores forsyning, og når det står klar, kan vi levere vand i en meget bedre kvalitet til en stor del af vores forbrugere. Herudover vil vi også anvende det til en udviklingsplatform for nye teknologier, og et læringscenter for både skoleelever og studerende,” udtaler adm. direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Finn Jessen.
Aquatarium forventes færdigbygget medio 2014 og levering af vand fra slutningen af 2014. Se mere information på Ringkøbing-Skjern Forsynings hjemmeside www.rsforsyning.dk.
Medio november 2013 vil man kunne følge byggeriet af Aquatarium og læse mere om stedets faciliteter på Aquatariums egen hjemmeside www.aquatarium.dk