Home
  • Home
  • Rågekolonier reguleres af lokale jægere

Rågekolonier reguleres af lokale jægere

6 maj 2013 Musiknyt


Igen i år vil lokale jægere i Ringkøbing-Skjern Kommune være klar til at tage sigte, når rågernes unger i løbet af maj hopper af rederne.

 

De sorte fugle med den larmende adfærd har kolonier flere steder i kommunen blandt andet ved Alkærlukke i Ringkøbing samt i Fredsskoven, i Anlægget og på Præstegårdsvej i Skjern.

 

– Hvis kolonierne ikke skal vokse sig endnu større, er det nødvendigt at regulere dem, fortæller skov- og landskabsingeniør Poul Gregersen.

 

Råger er fredede, men da de udgør en fare for sundhed og hygiejne og har en meget støjende adfærd, kan man få Naturstyrelsens tilladelse til at regulere bestanden. Og det har kommunen fået gennem flere år.

 

Reguleringen sker i et samarbejde med lokalforeningerne under Danmarks Jægerforbund i Ringkøbing og Skjern.
– Tidligere var der en grænse for, hvor mange rågeunger vi måtte skyde. Den lå på 1.600, men vi har aldrig kunnet nå mere end 1.200, fortæller Poul Gregersen. For at holde bestanden nede skal der skydes mellem 800 og 900 unger hvert år.
Ungerne må ikke skydes, før de hopper af reden, og det plejer først at ske, når træerne har fået blade. Gennem bladene kan det være svært at se ungerne, så det er ikke nogen let opgave for jægerne.

– Måske har jægerne bedre vilkår i år, da det har været koldt længere tid end normalt, og træerne så kan tænkes at springe ud senere. Men det kan også være, at ungerne af samme grund er tilsvarende længere om at hoppe af reden, siger Poul Gregersen.