Home
  • Home
  • Slagteriarbejdere stemte nej

Slagteriarbejdere stemte nej

17 september 2013 Nyheder


Et flertal af medarbejderne i Danish Crowns svinekødsdivision har stemt nej til det forslag, slagteriarbejdernes tillidsrepræsentanter fremlagde for to uger siden.

Forslaget sigtede til at genetablere dele af den slagtesvineproduktion, der igennem de seneste år er forsvundet fra Danmark – og dermed sikre arbejdspladser i den danske slagteribranche. Men med et nej i dagens afstemning blandt slagteriarbejderne i Danish Crown, er der nu i stedet udsigt til et farvel til flere danske arbejdspladser.

– Som tillidsrepræsentanter var vi godt klar over, vi valgte en helt ny kurs med forslaget om, at vi som medarbejdere skulle investere i egne arbejdspladser. Men jeg skal ærligt indrømme, at vi gjorde det, fordi vi håbede på et ja for at sikre vores arbejdspladser, siger formand for Tillidsmandskollegiet Lars Mose, som også er fællestillidsmand på slagteriet i Horsens.

I løbet at den seneste uge har både CEO for DC Pork Jesper Friis og repræsentanter for ejerkredsen Erik Bredholt og Asger Krogsgaard, som også er hhv. Formand og næstformand for Danish Crowns bestyrelse, været på stuemøder hos ca. 6000 slagteriarbejdere i DC Pork.

– Selvfølgelig har vi mødt skepsis, men jeg synes også dialogen har været konstruktiv og har båret præg af, at man faktisk ønskede svar på spørgsmålene, siger Jesper Friis.

Men trods den konstruktive debat valgte et flertal af medarbejderne i dag at stemme nej til forslaget, og det vækker skuffelse hos Danish Crowns ejere.

– Principielt er det ikke medarbejdernes opgave at etablere svineproduktion. Men antallet af producerede slagtesvin i Danmark hænger nu engang uløseligt sammen med antallet af arbejdspladser, og derfor er det naturligvis ærgerligt, at afstemningen falder ud, som den gør, siger formand for Danish Crowns bestyrelse Erik Bredholt.

Danish Crown vil i den kommende tid tage stilling til, hvordan man bedst muligt tilpasser kapaciteten til det antal slagtesvin, der nu og i den kommende tid skal slagtes i Danmark.