Home
 • Home
 • SmukFest 2015 – tak for i år

SmukFest 2015 – tak for i år

10 august 2015 Musiknyt


Danmarks Smukkeste Festival – og al tilknyttet virksomhed og virke – er ejet 100% af Skanderborg Festivalklub, der igen er ejet af sine mere end 14.000 medlemmer, der alle har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmerne er først og fremmest de mange tusinde medhjælpere der skaber Danmarks Smukkeste Festival.

Der er ingen investorer der står og venter på at stoppe et overskud ned i lommen. Er der overskud på  arrangementet, går et sådant bl.a. til Smukfonden (der støtter initiativer der kæmper mod ensomhed og udsathed), til at drive Walthers Musikcafé i Skanderborg og til at sikre og udvikle festivalen fremover.

GÆSTERNE PÅ SMUKFEST

Udviklingen i betalende gæster

1980: (år 1 – med fri entre) man regner med mellem 600 – 1000 tilskuere, 1987: 6.500 tilskuere,
1998: 16.500 tilskuere,
2003: 21.500 tilskuere.

Danmarks Smukkeste Festival kunne i år melde udsolgt af partoutbilletter den 4. marts – næsten fem måneder før festivalstart. Det er vel nærmest en slags Danmarksrekord i 2014, hvor Northside kunne melde udsolgt 8/6 (en uge før start) og Roskilde havde deres sidste partoutbillet solgt den 9. juni (små to uger før deres åbning).

Gæsterne på festivalen fordeler sig i 2015 med ca. 28.000 betalende partoutgæster, ca. 14.000 betalende enkeltdagsgæster (fordelt på de fem dage med entré), svarende til ca. 30 – 33.000 betalende gæster i skoven pr. dag. Det gør Danmarks Smukkeste Festival til Danmarks næststørste, kun overgået af Roskilde Festival. Dertil kommer omkring 12.500 medhjælpere og omkring 7.500 kunstnere, gøglere, medie- og musikbranchefolk, legekammerater, leverandører og handlende. Mere end 160 optrædende af alle slags er på lønningslisten i 2015. Omkring 55% af festivalens gæster kommer fra Jylland, ca. 6% fra Fyn og hele 39% kommer fra Sjælland og øerne.

Gennem de sidste par år, har vi arbejdet på at lave specielt arealet foran og omkring Bøgescenerne så stort som muligt – og med lidt flere toiletter og shuttlebusser, er vi sikre på, at publikum også i 2015 får en rigtig god festivaloplevelse.

Sikkerhed

Smukfest er placeret i en skov med bakket terræn og helt specielt for vores festival, sker adgang til vores tre store sceneområder (Bøgescenerne, Rytmescenen og P3 Teltet) fra siden og ikke som normalt bagfra. Det forårsager, at der til store koncerter kan være trængsel i den side, hvor hovedindgangsvejene til scenen er – og samtidig god plads i modsatte side.

Under de store koncerter er der ved vores tre store scener synligt Crowdsafety-hold på vagt. De består af spottere på scenen og på udvalgte fixpunkter blandt publikum, hvor publikum kan henvende sig og få direkte hjælp. Bag scenerne er der et lægeberedskab, som er klar til at hjælpe, hvis uheldet skulle være ude. (Mere om sikkerheden på Smukfest, anbefalinger til publikum om færdsel i skoven og placering til koncerterne og om placeringen af vores Crowdsafety-hold, kan ses på hjemmesiden under menupunktet Praktisk info/sikkerhed).

ØKONOMI

Omsætning 2014 ca. 124 mio. kr Omsætning 2013 ca. 127 mio. kr Omsætning 2012 ca. 116 mio. kr. Omsætning 2011 ca. 107 mio. kr. Omsætning 2010 ca. 98 mio. kr. Omsætning 2009 ca. 87 mio. kr. Omsætning 2008 ca. 84 mio. kr.

(Alle omsætningstal er ex. moms)

Danmarks Smukkeste Festival bruger omkring 56% af entré-indtægten på musik. I år forventer vi at sælge billetter for ca. 64 mio kr. – og der er sat omkring 36 mio. kr. af til musikudgifter.

Danmarks Smukkeste Festival svarer moms af sine indtægter, hvilket vil sige, at man i realiteten kun har kr. 1596 af billetindtægten tilbage at lave festival for, når momsen er betalt. I modsætning til eks. Roskilde Festival, der har sin fulde billetpris på 1940 kr. (2015) til at bruge på arrangement og velgørenhed. I 2014 betalte Smukfest netto lidt over 9 mio. kr. i moms.

Danmarks Smukkeste Festival havde i 2014 et samlet overskud på 3 mio. kr. – og havde sidste år også tilskud fra vores Legekammerater (andre ville måske kalde dem sponsorer…) på omkring 10 mio. kr. Det betyder, at vi laver festival for flere penge end publikum lægger på festivalen og vidner om, at Danmarks smukkeste publikum får meget for deres penge!

Udviklingen i Den Smukkestes musikbudget er i øvrigt (som alle andre arrangørers) eskaleret voldsomt de seneste år. I 1998, hvor Björk var på programmet, var musikbudgettet dengang det største nogensinde med omkring 8 mio. kr. Syv år senere, i 2005 var musikbudgettet vokset til ca. 10,5 mio. kr. – og så er det ellers gået rigtig stærkt de seneste år. I 2007 var budgettet på 15,5 mio. kr. I 2008 var musikbudgettet på omkring 17 mio. kr. og altså på omkring 36 mio. kr. her i 2015. (Tallene er ex. moms.)

Værdi mindst 350 millioner kr. – men ikke til salg…

Analyse instituttet ”Rambøll” udarbejdede i 2009 en rapport, der påviste at festivalen har en ”værdi” af 350 millioner kroner – og genererer et årligt provenu til Skanderborg på cirka 42 millioner kroner. Sanderborg Kommune har samlet set kun ca. kr. 490.000 i direkte kommunale udgifter forbundet med festivalen – og til sammenligning giver Horsens kommune og erhvervsliv kr. 6 millioner kr. i årligt direkte tilskud til lokale koncertaktiviteter. Skanderborg kommune og erhvervsliv støtter med 0 kr.

OPSTILLING OG MEDHJÆLPERE M.M.

I april måned bruger festivalen 3 uger på at omplante 30 – 50 stk. 35-årige bøgetræer og er på den måde med til konstant at vedligeholde skoven. Ca. seks uger før festivalen starter vi i skoven med at bygge vores by op – en by der svarer til at skulle kunne rumme hele Roskilde bys befolkning.

 •   Der lejes mere end 320 telte i alle størrelser.
 •   Lægger 30.000 m2 gulv.
 •   Opsætter omkring 50 km. hegn.
 •   Opstiller omkring 200 boder og barer
 •   Klargør 190 sanitetsvogne med i alt 1362 vandskyllende toiletter
 •   Laver vores egen skov-børnehave – til de medhjælpere der arbejder før og efter festivalen
 •   Har ca. 3.000 opstillere i arbejde.
 •   Vores gæster stiller omkring 12.000 egne telte op

  Det tager omkring seks uger at bygge festivalen – men bare en uge efter festivalen er slut, er det hele væk fra bøgeskoven i Skanderborg Dyrehave.

  Størrelse på festivalen:

  Selve festivalpladsen = ca. 230.000 m2
  Hele området inkl. campingpladser og parkering = + 600.000 m2

  Udviklingen i medhjælpere:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 10.769 11.154 12.641 12.498 12.633 12.349

Dvs. at der i 2014 var ca. 1 medhjælper pr. 2,6 betalende gæster. Omtrent hver fjerde medhjælper er beskæftiget med vagt og sikkerhed – mens andre ca. 25 % arbejder med at drive barerne i skoven.

 

Lidt forskellige tal på festivalens arbejdshold (2014):

Adgangsvagter (hegn, indgang etc.) 321, Parkeringsvagter 326, Campingvagter 933. Der var 199 på arbejde med morgenrengøring i bodgaderne, 161 var beskæftiget med hoteltopstilling, 29 personer indsamlede skraldestativer, 7 håndterede uddeling af blomster, 40 var beskæftiget med crowd safety, 66 arbejdede på skovskadestuen, 83 var beskæftiget på festivalens bårehold, 23 arbejdede med at håndtere flis og der var 119 m/k på toiletholdet (+ de 28 der var beskæftiget med at reparere de toiletter der var i uorden).

For at blive medhjælper på Danmarks Smukkeste Festival skal man dels være betalende medlem af Skanderborg Festivalklub (kontingent 150 kr. årligt) – og dels yde mindst 24 timers arbejde på
årets festival. Der er også andre typer af medhjælpere der arbejder før og efter festivalen, med
eks. opstilling og nedtagning og disse yder mindst 42 timers frivilligt arbejde. Af vores medlemmer kommer omkring 2000 af dem fra postnummer otte seks seks nul. Tæller vi hele stor-Skanderborg, Århus, Horsens og dermed det meste af Skanderborg og opland med, kommer omkring 58% af vores medhjælpere herfra. Men det betyder så også, at omkring 4500 af vores frivillige medhjælpere kommer fra resten af landet.

Der lægges hvert år omkring 400.000 frivillige medhjælpertimer i at lave Danmarks Smukkeste Festival. Sagt på en anden måde – hvis et enkelt menneske var fuldtidsbeskæftiget med at lave Smukfest, ville det tage vedkommende mere end 200 år at få den bygget op (og det har vi jo ikke rigtig tid til at vente på…)

APP, SOCIALE MEDIER & EDB

App

Første udgave af festivalens Smart Phone-applikation så dagens lys i 2010 – og i 2011 afløste den helt det trykte program. I 2014 havde vi mere end 50.000 brugere af vores app – der læste mere end 700.000 nyheder og omkring 1,2 mio. opslag om de optrædende.

SoMe

Knap 1,2 millioner visninger af Festival TVs materiale i 2014 – det er over 2 millioner minutters tv-kigning!

Facebook: +72.000 likes. Reach: 1,5 millioner under festivalafviklingen i 2014. Cirka 2500 posts og kommentarer på siden i perioden 1.-13. august, herunder social media-teamets cirka 700 svar + 270 direkte korrespondancer. Smukfest-relaterede hashtags blev brugt knap 18.000 gange i 2014. Pt. +9000 følgere på Instagram og +3200 på Twitter.

Festival EDB nødberedskab af servere, hvis det hele skulle brænde sammen. F døgndrift, og holdet har et

Smukfests IT system er en pæn stor operation. Op i mod 32 kilometer kabel trækkes hvert år rundt i træerne og igennem barer og boder. Dertil kommer de 15 kilometer fiber, der er gravet ned i jorden,både i skoven og på KærligHeden. Det er ikke småting, men båndbredden er også på 85 megabit. EDB holdet består af omkring 65 medhjælpere med 3 – 4 mand på vagt i Festival EDB opstiller 132 computere, der er placeret over alt – lige fra Presseteltet og Medhjælperkontoret til Walther Nyt redaktionen og Spritlageret. Det er Festival EDB der sørger for, at uundværlige ting som medlemskartoteket, gæstekartoteket og økonomisystemet fungerer 24/7 under hele festivalen.

ORGANISATION, VELGØRENHED & STØTTE OG SAMARBEJDE MED LOKALE FORENINGER

SMUKFONDEN

Ved generalforsamlingen i januar 2014, vedtog Skanderborg Festivalklub nogle nye formålsparagraffer, der bl.a. indebar opstart af Smukfonden. Fondens formål er, at støtte initiativer og projekter der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. Smukfonden modtager hvert år 20% af festivalklubbens regnskabsmæssige resultat, under forudsætning af at festivalklubben har den fornødne likviditet.

Ved generalforsamlingen i 2014 fik Smukfonden tilført 20% af det forløbne års overskud – og startede således sit virke med kr. 956.000 i kassen. Ved generalforsamlingen 7. januar 2015 modtog Smukfonden yderligere kr. 609.195 kr.

Smukfonden uddeler penge to gange om året – og næste uddeling finder sted lørdag på Smukfest 2015. Blandt de organisationer og initiativer der har modtaget penge fra Smukfonden kan nævnes: Kofoeds Kælder, Kirkens Korshærs Varmestue i Århus, TUBA, LMS, Red Barnet, Familienet, Ventilen DK og Foreningen Fundamentet.

Med virke fra Smukfest 2015 støtter Royal Unibrew også Smukfonden, med 2 kr. pr. liter fadøl der sælges under festivalen. Derudover modtager Smukfonden bl.a. indtægter fra Smukbold og fra ungdomsholdets pantindsamling.

Støtte til det lokale musikliv

Udover at støtte Walthers Musikcafé, har festivalklubben også gennem de seneste år lagt mere end 1,5 millioner gode danske støttekroner til bl.a. gode øvefaciliteter til bands fra Skanderborg og omegn, støtte til Sølund og Mosstock festivalerne, støtte til ungdomskor, indkøb af mobilscene til brug ved lokale udendørs koncerter, støtte til enkeltstående musikarrangementer og ikke mindst støtte til udgivelser fra lokale kunstnere. Smukfest støtter i festivaldagene 2015 det lokale initiativ Smukby, ved at tilrettelægge og betale for fire dages børneunderholdning på Kulturtorvet i midtbyen.

Blandt de øvrige humanitære projekter og initiativer festivalen har støttet gennem årene kan nævnes Læger Uden Grænser, Støt Asien indsamlingerne i 2005 og Danmarks Indsamlingen i 2010 og 2011. Dertil kommer de store beløb der hvert år går til foreningsarbejdet i Skanderborg og omegn, fortrinsvist som tak for det store arbejde foreningerne gør ved at stille frivillige til rådighed for opgaver som oprydning og forskellige former for vagttjeneste. Det har betydet en millionindtægt til de lokale foreninger og klubber – og oveni skal lægges de store beløb flere af foreningerne tjener ind, via de boder og servicefunktioner de selv driver på festivalen.

Polka Verner Legatet

Polka Verner Legatet er Smukfests store hæderspris, der uddeles hvert år på Danmarks Smukkeste Festival.

Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind oprettede Polka Verner Legatet i 2002, hvor de modtog Smukfestprisen og valgte at bruge en del af pengene på at hylde Polka Verner, sygdomsramt trommeslager i den mangeårige Skanderborg-institution Erling Erlang & Trio. Året efter besluttede festivalen, i samråd med Søs & Kirsten, at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition. Siden har en legatbestyrelse på syv personer hvert år udpeget en eller flere årlige prismodtagere.

Pengene til Polka Verner Legatet fremkommer via donationer fra samarbejdspartnere og via en række auktioner over billetter og boformer til Danmarks Smukkeste Festival.

Blandt de tidligere prismodtagere af Polka Verner Legatet kan nævnes: Otto Brandenburg, Thomas Winding, MC Einar, Annisette, Tina Dickow, Peter Sommer, Leif Skov, Mikkel Bertelsen og Povl Dissing, Sanne Salomonsen og Jørgen de Mylius. I 2013 var HKH Kronprins Frederik modtager af Polka Verner Legatet – og gav de godt 200.000 kr., der var den kontante del af legatet, videre til Spot Festival. Polka Verner Legatet blev i 2014 delt imellem Klaus Rifbjerg og S!vas. Rifbjerg læste ved den lejlighed bl.a. sit digt ”Tømmermænd”. Det blev den store digters sidste oplæsning.

SMUK EVENT

Smuk Event tilhører organisationen omkring Danmarks Smukkeste festival.
Selskabet har til opgave at bruge festivalens brand og erfaringer på nye forretningsområder. for derved at generere midler til at gøre Smukfest endnu smukkere

Smuk Event har siden starten i 2008 bl.a. afholdt flere koncerter, Rock ́n ́Roll Teambuilding for EDB Gruppen, Arla, Royal Unibrew og Coop Danmark, har lavet firmafester for bl.a. Vestas, Clear Channell, Atea, Jem & Fix og Bestseller – og har i både 2009 og 2010 lavet Smukfestuge for Århus Festuge, på hhv. Klostertorv og Bispetorv, samt afviklet U21 EM Fan-zone på Bispetorv for UEFA.

Smuk Event administrerer også forlystelsesstedet Capri i Dyrehaven, som Festivalklubben har erhvervet sig. Her afholdes der koncerter, firmafester, julefrokoster, konference m.m. for op til 500 personer.

DIVERSE FORBRUGSTAL SMUKFEST 2014

273.000 flasker øl (herunder 10 ks. Faxe Free og 5 ks. Pladderballe Kalapøjser) 210.000 liter fadøl
26.970 Cocio
24 fl. RibenaSmuk Fest Skanderborg

3800 fl. Champagne 127 fl. snaps
1fl. Pisang Ambon 1fl. gul Gran Marnier 3 fl. Ricard pastis

2 fl. Glühwein
0 fl. Dild Akvavit
723 fl. Baileys
1347 fl. Kahlua
6 fl. 1Enkelt
150 fl. Hot and Sweet cactus

Vi skal også hvert år huske at få skaffet ca.: 32 kasser af husets cigar
60 tons isterninger
300.000 styks engangsbestik

120.000 affaldssække 3.000.000 meter toiletpapir 9.000 champagneglas 1.000.000 øl krus
2.000 hovedpine piller

Dertil kommer så 110.900 kg appelsiner (ja, det var altså små 111 tons!). Fra dem kommer i alt 44.360 liter appelsinsaft, der fortrinsvist blandes med vodka i de populære appelsinboder. Den største er den der ligger øverst på Bøgebakken, hvor der alene i 2014 blev brugt 24.688 kg. appelsiner… Da alt løftes manuelt op i presserne og det samme væk fra presserne, så har vore medhjælpere som minimum løftet mere end 220 tons i løbet af vores bette skovfest = lange arme og store smil!

Sidste år udvidede vi sortimentet med æbler og maste ca. 3 tons æbler til saft, som efterfølgende også blev ”sødet” op med vodka.

Omsætningen i festivalens boder var (ex. moms) ca. 49 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2012, ca. 44 mio. kr. i 2011, ca. 40 mio. kr. i 2010, mens tallet for 2009 var ca. 36 mio. kr.