Home
  • Home
  • Startskub til elbiler i Ringkøbing-Skjern
dummy

Startskub til elbiler i Ringkøbing-Skjern

15 januar 2015 Musiknyt


unnamed (7)

Kort før jul uddelte Energistyrelsen ca. 31 mio. kroner til projekter, der fremmer udbredelsen af elbiler. Ringkøbing-Skjern Kommune fik også del i pengene: 210.000 kroner til 14 el-biler, som kommunen vil lease i 2015. El-bilerne er en del af kommunens ambitiøse Energi2020-politik.

Kommunen er med i Elbilpartnerskabet Vestdanmark, der består af 29 virksomheder og kommuner, som er gået sammen om at bringe i alt 377 nye elbiler ud på vejene i Vestdanmark i 2015. Og pengene til Ringkøbing-Skjern er givet som en del af en fælles pulje til partnerskabet.

– Beløbet til os er ikke voldsomt, men det er et vigtigt signal, at styrelsen bakker op om vores fælles elbil-initiativ, siger sekretariatsleder i kommunens energisekretariat, Henning Donslund.

Hjemmeplejen tester elbiler
Ringkøbing-Skjern Kommune analyserede i 2014 sin bilpark og fandt blandt andet ud af, at 41 diesel- og benzinbiler kan udskiftes med elbiler. I løbet af denne vinter, 2014-2015, tester hjemmeplejen fire elbiler for at finde ud af, om det vil være en god forretning for kommunen med elbiler i hjemmeplejen – og om de er driftssikre i dagligdagen.

– Producenterne lover, at el-bilerne kan køre op til 150 kilometer per opladning, men det er på dage, hvor der ikke også skal bruges el til opvarmning af kabinen, så vi har regnet med 90 kilometer, fortæller Henning Donslund.

I budgettet forventes der udskiftning af 27 af hjemmeplejens biler – vel at mærke biler, der alligevel skulle udskiftes inden længe.

Der er afsat 4,3 mio. kr. i budgettet for 2015 til udskiftning af de 27 hjemmeplejebiler. Det er ikke på forhånd besluttet, om alle de udskiftede biler overgår til el. Byrådet har ønsket at få undersøgt muligheden for elbiler og gulpladebiler.

Fire projekter bag 1100 nye elbiler
Energistyrelsen har også givet støtte til tre andre elbilpartnerskaber i Danmark. Tilsammen vil de fire projekter sende 1100 nye elbiler ud på vejene i 2015. Partnerskaberne tilbyder støtte til infrastruktur til virksomheder, der ønsker at omstille en del af deres bil-parker til elbiler. Ved at gå sammen i partnerskaber opnår virksomheder og kommuner fordele gennem vidensdeling, erfaringsudveksling og fælles indkøbssamarbejde, som gør det lettere at indlemme elbiler i bilparken.

El skal bruges, straks det produceres, derfor er El-biler vigtige for omstillingen til grøn el-energi, da opladning af batterierne som regel vil foregå om natten, hvor der ikke forbruges så meget el. Lige nu er elbiler afgiftsfritaget frem til udgangen af 2015, og regeringen tager fat på de fremtidige bilafgifter i 2015.