Home
  • Home
  • Unge midtjyder gør det godt på skolebænken
dummy

Unge midtjyder gør det godt på skolebænken

12 januar 2015 Musiknyt


image001

De midtjyske ungdomsuddannelser er dygtige til at holde på eleverne og sikre dem en eksamen. Men også eleverne er dygtige – 96 procent af de unge i 9. og 10. klasse vurderes at være parate til en uddannelse, og det er over landsgennemsnittet, viser analyse fra Region Midtjylland.

Selv om de fleste ungdomsuddannelser slås med frafald blandt eleverne, er problemet lidt mindre i Region Midtjylland end i landet som helhed.

86 procent af dem, der startede på en gymnasial uddannelse i Midtjylland i 2013, forventes at gennemføre den, mens 80 procent af eleverne, der startede på erhvervsuddannelsernes hovedforløb i 2013, forventes at gennemføre uddannelsen. På landsplan er det henholdsvis 85 og 78 procent.

Det viser Region Midtjyllands årlige analyse på ungdomsuddannelsesområdet. Her har regionen taget temperaturen på ungdomsuddannelserne og undersøgt en stribe temaer, herunder de unges forudsætninger fra grundskolen, overgangen til en ungdomsuddannelse, nærheden til skolerne, gennemførelsesprocenter og praktikpladssituationen.

Effekt af initiativer
Analysen skal synliggøre effekten af de initiativer, som regionen sætter i gang omkring ungdomsuddannelserne. Og så skal den vise, hvordan regionen ligger i forhold til målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse, mens 60 procent skal tage en videregående uddannelse. Målsætningen gælder både nationalt og regionalt.

Store udsving
I Region Midtjylland er erhvervsuddannelserne en smule mere populære blandt de unge end i landet som helhed. Her vælger 21,4 procent erhvervsskolerne mod 19,6 procent på landsplan.

Som nævnt forventes omkring 80 procent af eleverne på erhvervsskolerne at gennemføre deres hovedforløb, men herefter sker der et betydeligt frafald, således at kun i gennemsnit 54 procent ender med at fuldføre hele uddannelsen. Det hænger sammen med, at kun 51 procent af eleverne på disse hovedforløb har en ordinær aftale om praktik, mens en mindre gruppe har udsigt til at komme i skolepraktik.

Vedholdende landbrugselever
Tallene dækker dog over store forskelle fra skole til skole. Landbrugsskolerne, som eksempelvis Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg og Bygholm Landbrugsskole i Horsens, har gennemførelsesprocenter på hhv. 90 og 86, mens nogle af de tekniske skoler, fx i Silkeborg og Viborg (Mercantec) kun ligger lige over 40 procent.

Gymnasier og HF
Også på de gymnasiale uddannelser er der betydelige forskelle – således ligger fx Lemvig Gymnasium i top med hensyn til den forventede gennemførelsesfrekvens for elever, der startede i 2013, mens Holstebro Gymnasium fører for HF-elevernes vedkommende.

Langkær Gymnasium i Tilst, der sidste sommer oplevede et rent ansøgerboom, har den laveste gennemførelsesfrekvens for STX’erne.

Se Nulpunktsanalyse 2014her (pdf) og (bladreversion)

Foto: Region Midtjylland