Home
  • Home
  • Valg til ældrerådet

Valg til ældrerådet

3 september 2013 Musiknyt


Har du lyst til at være med til at præge kommunens indsats på ældreområdet, så byder chancen sig nu. Hvert fjerde år vælges et nyt ældreråd, og igen i år er der opstilling af kandidater til rådet hele fem steder.

Ifølge lovgivningen skal alle landets kommuner have et ældreråd. I Ringkøbing-Skjern Kommune består det af 15 medlemmer.

Byrådet skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Rådets opgaver er således at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet.

Alle over 60 år er velkomne
Opstillingsmøderne foregår den 9. september kl. 19.00 i Seniorgården i Tarm, Skjern Senior Center, Centerparken i Videbæk, Aktivcentret i Hvide Sande og Grønnegade i Ringkøbing. Alle over 60 år er meget velkomne. Ifølge reglerne skal en kandidat have mindst fem stillere, alle over 60 år.

– Det er vigtigt, at der er borgere i hele vores kommune, som vil stille op til ældrerådet og gøre en indsats, siger formanden for ældrerådet, Knud Egon Jensen, Hemmet.

15.000 ældre vælgere
– Vi er jo en vidtstrakt kommune, og vi vil gerne, at alle hjørner i kommunen er repræsenteret og bliver hørt. Derfor har vi valgt at følge de tidligere kommunegrænser, så der i Egvad-Skjern-Videbæk vælges tre personer, i Holmsland to personer og i Ringkøbing fire personer.

Alle borgere over 60 år har stemmeret og er valgbare, og det drejer sig om knap 15.000 borgere.

Valg i november
I Ringkøbing-Skjern Kommune finder ældrerådsvalget sted i forbindelse med kommunalvalget, altså i november i år.

I modsætning til kommunalvalget vil alle over 60 år få tilsendt brevstemmematerialet med oplysninger om, hvem man kan stemme på, og hvornår stemmesedlen – uden omkostninger for den enkelte – skal sendes tilbage til kommunen”, siger Knud Egon Jensen.