Home
  • Home
  • Vej skal opkaldes efter folkedanser

Vej skal opkaldes efter folkedanser

8 maj 2013 Musiknyt


Nu skal Ragna Tang hædres for sin betydning for folkedansen i Vestjylland.
– I år er det 10 år siden, at den entusiastiske folkedanser og -instruktør døde, og derfor ønsker Holmsland Sogneforening at opkalde en vej eller plads efter hende, fortæller formand for sogneforeningen Iver Poulsen.
Teknik- og Miljøudvalget har på den baggrund besluttet, at tilkørslen til den grund i Kloster hvor Holmsland Forsamlingshus tidligere lå, navngives Ragna Tangs Plads.
Det var i Kloster Forsamlingshus, at Ragna Tang i mere end en menneskealder underviste i folkedans. Grunden, hvor forsamlingshuset lå, ejes af kommunen og er sat til salg.
Navngivningen af tilkørslen træder først i kraft, når grunden sælges og udstykkes til boligbebyggelse.
Indtil udstykningen realiseres, og vejnavnet er en realitet, har Teknik- og Miljøudvalget sagt god for, at Holmsland Sogneforening opsætter en mindesten for Ragna Tang på grunden.

– Vi forventer, at stenen er klar en gang efter sommerferien, siger Iver Poulsen.