Home
  • Home
  • Von Å slynget tilbage til fortiden

Von Å slynget tilbage til fortiden

24 april 2013 Musiknyt


Det hidtil største projekt i Ringkøbing-Skjern Kommunes snart seksårige historie om genopretning af naturen er netop afsluttet.

 

I et givtigt samarbejde med Herning Kommune og berørte lodsejere er Von Ås tidligere slyng genskabt, og åen er dermed forlænget med knap to kilometer. I alt er små 10 kilometer af åen siden sensommeren 2012 blevet restaureret og så vidt muligt lagt tilbage i det historiske forløb.
Projektet har bl.a. haft til formål at fjerne kvælstof i åen og til Ringkøbing Fjord, som åen løber ud i. Og det er netop, hvad der sker nu, hvor åen igen slynger sig igennem engarealer.

 

– Samtidig har lodsejerne set en fordel i at få genskabt herlighedsværdi i områder, de alligevel ikke kunne dyrke, siger formand for Teknisk Udvalg, Ole Kamp. De 35 lodsejere langs åen er blevet holdt skadefri.

 

For at hæve bunden, er der lagt grusbanker ud i åen, ligesom der er skabt lys-åbne områder i engene. Det har givet åen sin oprindelige og naturlige hydraulik tilbage.
Endelig er der anlagt fire bassiner, som renser for okker og på længere sigt bidrager til en forbedret vandkvalitet på store strækninger af Von Å – alt sammen til gavn for smådyr og fisk i åen.
Danmarks Center for Vildlaks har leveret ekstra gydegrus til projektet, og der er udlagt en lang række store kampesten som fiskeskjul for at gøre åen ekstra indbydende for laks og ørreder.

 

Projektet har kostet ca. 2.800.000 millioner kr. EU-midler udgør ca. 2.360.000 kr., og det resterende beløb deles mellem Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner.

 

Det forventes, at projektet officielt indvies i begyndelsen af sommeren 2013.